STAROŃ Spółka Jawna Grażyna i Michał Staroń ul.Mazowiecka 50 97-216 Czerniewice

Nawozy

Nawozy AGROMIX

Saletra wapniowo-magnezowa ( NCAMg)
Uniwersalny wieloskładnikowy płynny nawóz mineralny dolistny i doglebowy produkowany z dolomitu surowego.
Do stosowania we wszystkich rodzajach upraw rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych.

 • Jest wysoko skoncentrowanym, całkowicie rozpuszczalnym w wodzie nawozem do nawożenia roślin użytkowych i ozdobnych pod osłonami i w gruncie.
 • Jest nawozem alkalicznym, szczególnie korzystnie działającym na glebach kwaśnych, ubogich w wapń i magnez.
 • Ze względu na zawartość łatwo przyswajalnego wapnia i magnezu jest nawozem szczególnie zalecanym do stosowania na terenach zagrożonych ekologicznie.
 • Posiada właściwości odkwaszające.
 • Jako nawóz dolistny łagodzi skutki kwaśnych deszczy.
 • Ze względu na właściwe proporcje składników umożliwia produkcje zdrowej żywności zasobnej w wapń i magnez, zmniejsza możliwość wchłaniania przez rośliny metali ciężkich.
 • Stosowany zgodnie z zaleceniami, nie powoduje zagrożenia dla środowiska naturalnego.
 • Daje zwyżkę plonów, poprawia ich, jakość i zdolność do przechowywania.
 • Jest najszybsza forma nawożenia wapniem, magnezem i azotem, skutecznie likwiduje chlorozy.
 • Posiada właściwości zapobiegania chorobom fizjologicznym.
 • Jest szczególnie przydatny do interwencyjnego uzupełniania azotu, wapnia i magnezu w podłożu, a w roślinie poprzez dokarmianie dolistne.

SKŁADNIKI POKARMOWE:
Azot (N) w przeliczeniu na azot azotanowy ? 8% (m/m), tj. 114 g N-NO3/l
Zawartość azotu (N) w formie amonowej ? najwyżej 1% (m/m)
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie ? 12% (m/m), tj. 170 g CaO/l, 121 g Ca/l
Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie ? 2,5% (m/m), tj. 35,5 g MgO/l, 21,5 g Mg/l

ZASADY STOSOWANIA W OGRODNICTWIE I SADOWNICTWIE

Zakres stosowania 
Saletra wapniowo-magnezowa może być stosowana do nawożenia przed wegetacyjnego pogłównego doglebowo i dolistnie wszystkich rodzajów upraw pod osłonami, gruntowych upraw warzywnych, kwiatów, krzewów owocowych, sadów, plantacji roślin okopowych, zbóż oraz użytków zielonych. Zaleca się stosowanie saletry wapniowo-magnezowej na dużych areałach, np. sady, rośliny okopowe, użytki zielone, jako typowego nawozu dolistnego do oprysków, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia braku azotu, wapnia lub magnezu. Korzystniej jest stosować nawóz kilkakrotnie w mniejszych dawkach niż jednorazowo w dawce dużej. Przy kilkukrotnym stosowaniu w dawkach mniejszych wykorzystanie nawozu jest lepsze. Szczególnie polecić należy stosowanie saletry wapniowo-magnezowej w uprawach:

 • pomidory i papryka ? w uprawach pod osłonami i gruncie zapobiega występowaniu suchej zgnilizny wierzchołkowej owoców oraz zabezpiecza zwiększenie zapotrzebowania na magnez nowych odmian;
 • ogórki, uprawy pod osłonami i w gruncie ? doskonały nawóz dolistny, korzystnie wpływa na wzrost roślin i plonowanie;
 • warzywa gruntowe ? korzystny wpływ na wzrost, plonowanie i jakość plonów, zapobiega występowaniu chorób fizjologicznych, szczególnie zalecany w uprawach warzyw kapustnych i selerów, zapobiega wewnętrznemu zbrunatnieniu główek kapusty;
 • sady, szczególnie jabłoniowe ? stosowany dolistnie zapobiega występowaniu niektórych chorób fizjologicznych, np. gorzkiej plamistości podskórnej jabłek, brunatnieniu miąższu jabłek, poprawia zdolność owoców do przechowywania;
 • kwiaty ? nawóz o silnym działaniu wegetatywnym, przyspiesza wzrost, poprawia wyrazistość barwy kwiatów, szczególnie korzystny w uprawach goździków i roślin skał dolomitowych;
 • rośliny okopowe, zboża ? stosować dolistnie, zwłaszcza na glebach kwaśnych w przypadku zaobserwowania niedoboru azotu, wapnia lub magnezu;
 • użytki zielone, trawniki ? stosować dolistnie, przyspiesza wzrost, poprawia, jakość pasz (wzrost zawartości wapnia i magnezu w paszy), powoduje intensywne zabarwienie trawników.

UWAGA: nie wolno stosować dokarmiania dolistnego w czasie słonecznej pogody. Ze względu na różną zawartość różnych odmian przed właściwym zabiegiem należy przeprowadzić próbne opryskiwanie na małej powierzchni w celu ustalenia, czy do 5 dni nie występują objawy fitotoksyczności, zwłaszcza, jeśli dokarmianie jest łączone z zabiegiem ochronnym.

ZASADY STOSOWANIA W ROLNICTWIE
Zalecane dawki i stężenia roztworów
Zaleca się następujące dawkowanie nawozu w uprawie roślin rolniczych:

 • zboża, użytki zielone, kukurydza ? 2 litry nawozu w 250 l wody;
 • rzepak, buraki, ziemniaki, tytoń ? 1 litr nawozu w 250 l wody. Wielokrotność zabiegu: 2-3 razy.

Terminy stosowania
Zaleca się stosowanie saletry wapniowo-magnezowej, jako nawozu profilaktycznego lub interwencyjnego w przypadku stwierdzenia wyraźnych niedoborów magnezu czy wapnia. W przypadku niedoboru azotu można nawóz łączyć z nawożeniem mocznikiem. W przypadku zintegrowanego stosowania saletry wapniowo-magnezowej z mocznikiem czy nawozami mikroelementowymi należy uwzględnić następujące terminy stosowania:

 • zboża ? faza krzewienia i początek strzelania w źdźbło;
 • rzepak ? po ruszeniu wegetacji,
 • kukurydza ? faza 3-4 liścia,
 • buraki ? od końca maja do początku czerwca,
 • ziemniaki ? przed zwarciem międzyrzędzi zwłaszcza, jeśli dokarmianie jest łączone z zabiegiem ochronnym.

W przypadku łączenia zabiegu nawożenia saletrą wapniowo-magnezową z zabiegami ochrony roślin, termin wykonania oprysku dostosowujemy do optymalnego terminu zwalczania szkodników, chorób, chwastów i optymalnej fazy nawożenia dolistnego.
Należy spełniać następujące warunki stosowania saletry:

 • ciecz użytkową należy sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem (szczególnie przy mieszaninach);
 • przy sporządzaniu mieszaniny nawóz + pestycyd należy, jako pierwszy sporządzić roztwór nawozu, a następnie po wymieszaniu dodać wodny roztwór środka ochrony roślin przy włączonym mieszadle;
 • stosować maksymalną dla danego opryskiwacza ilość cieczy opryskowej na hektar;
 • przy mieszaninach ze środkami ochrony roślin środki te należy stosować w dawce najniższej z zalecanych.

Zabiegi saletrą wapniowo-magnezową można łączyć z zabiegami ATPOLANEM 80 EC. Szczególnie jest to zalecane w okresie deficytu wilgotności w podłożu, suszy.
Zabiegi wykonywane łącznie z ATPOLANEM 80 EC powodują, że na powierzchni liści powstaje mikrofilm olejowy, który skutecznie zapobiega wyparowaniu wody z liści, a tym samym poprawia kondycję roślin. W przypadku łącznych zabiegów z ATPOLANEM 80 EC w dawce 1,5 l/ha zalecane ilości nawozu dolistnego należy obniżyć o 30%, zachowując tę samą skuteczność zabiegu.
Zabieg opryskiwania można przeprowadzać, gdy:

 • temperatura powietrza wynosi maksymalnie 20°C;
 • dzień jest pochmurny;
 • rośliny są osuszone z deszczu i rosy;
 • przed zabiegiem i po nim nie występują przymrozki;
 • nie występuje oblot pszczół.

Dostępne opakowania: 1L, 5L

Zwilżacz ATPOLAN 80 EC

Aktywujący adiuwant zawierający 80% wysoko rafinowanego oleju parafinowego. Przeznaczony do wspomagania działania środków ochrony roślin, a zwłaszcza niektórych herbicydów i fungicydów stosowanych dolistnie.

ATPOLAN 80 EC powoduje:

 • obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środków ochrony roślin,
 • poprawę równomierności pokrycia cieczą użytkową opryskiwanych powierzchni,
 • zwiększenie skuteczności działania środków chwastobójczych, co pozwala na obniżenie dotychczas zalecanych dawek,
 • zapobieganie znoszeniu kropel cieczy opryskowej przez wiatr,
 • zwiększenie stopnia pokrycia i zwilżenia chronionej powierzchni roślin przez ciecz opryskową,
 • zwiększenie rozpuszczalności herbicydu,
 • zwiększenie wnikania (absorpcji) substancji aktywnej do komórek roślinnych i jej transportu do miejsca działania.

Atpolan 80 EC zalecany jest do stosowania z szeroką gamą agrochemikaliów. Preparat należy stosować ściśle wg zaleceń opisanych w etykiecie ? instrukcji stosowania załączonej do opakowania adiuwanta lub środka ochrony roślin, z którym jest on zarejestrowany ? lista środków aktualna na styczeń 2017 r.

 

JĘCZMIEŃ JARY

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan 80 EC: Cuckoo 750 WG, Dragon 450 WG, Foxtrot 069 EW, Helgran 75 WG, Helm Tribi 75 WG, Helmstar 75 WG, Naxel 75 WG, Norton 069 EW, Nuance 75 WG, Pleban 75 WG, Ranga 75 WG, Sabata 75 WG, Tribex 75 WG, Viking 75 WG

KUKURYDZA

Środki ochrony roślin do stosowania z Atpolan 80 EC: Innovate 240 SC, Novel 240 SC, Squash 240 SC, Vectis 240 SC

PSZENICA JARA

Apyros 75 WG, Cuckoo 750 WG, Dragon 450 WG, Foxtrot 069 EW, Helgran 75 WG, Helm Tribi 75 WG, Helmstar 75 WG, Norton 069 EW, Nylon 75 WG, Ogar, Pleban 75 WG, Portos, Ranga 75 WG, Sabata 75 WG, Tribex 75 WG

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME

Apyros 75 WG, Cuckoo 750 WG, Foxtrot 069 EW, Helgran 75 WG, Helm Tribi 75 WG, Helmstar 75 WG, Naxel 75 WG, Norton 069 EW, Nuance 75 WG, Nylon 75 WG, Ogar, Pleban 75 WG, Portos, Ranga 75 WG, Rumba 069 EW, Sabata 75 WG, Tribex 75 WG, Viking 75 WG

Kontakt

Przy drodze S8 Warszawa-Katowice, pomiędzy Rawą Mazowiecką, a Tomaszowem Mazowieckim

Dane firmy

Staroń Spółka Jawna Grażyna i Michał Staroń

ul. Mazowiecka 50

magazyn: ul.Północna 3
97-216 Czerniewice

Dane kontaktowe

tel. / fax. (0-44) 710 40 88
kom. 601-987-650
605 99 53 53,609 802 070

godziny otwarcia:
pn-pt. 8:00 – 16:00
sob. 8:00 – 13:00

Formularz kontaktowy